Άρθρα

Ας ξεκινήσουμε με νέα ευχάριστα για μένα και δυσάρεστα για σας. Θα απουσιάσω από το ιατρείο μου από την Τετάρτη 12/11/14 μέχρι και Παρασκευή 14/11/14. Όσοι με γνωρίζουν από πριν ξέρουν πως κάτι τέτοιο το κάνω σπανίως και μόνο για συμμετοχή σε συνέδριο. Αυτή τη φορά συνοδεύω το σύζυγό μου στο Χειρουργικό συνέδριο και σκοπεύω να το απολαύσω δεόντως. Συγχωρείστε με και φροντίστε να μη με χρειαστείτε (πολύ) …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0