Βιβλίο

Είναι πάρα πολλά πράγματα που κάποια στιγμή βαρέθηκα να επαναλαμβάνω και σκέφτηκα πως θα ήταν χρήσιμο και εποικοδομητικό να τα συμπεριλάβω σε ένα βιβλίο εύπεπτο και κατανοητό. Έτσι, το 2007 έγραψα τον Απλό οδηγό παιδιατρικών συμβουλών.